Uppsala tingsrätt

Uppsala tingsrätt

Tingsrätten ligger i en röd tegelbyggnad i de centrala delarna av Uppsala.