Ørestads gymnasium, Köpenhamn,

Ørestads gymnasium, Köpenhamn,

Det danska gymnasiet är byggt i flera etageplan och ritat för att inspirera eleverna till spontana möten och kommunikation. Den svängda trappan utgör en väsenlig del i byggnaden. Här finns en mångfald av pedagogiska utrymmen som tar avstamp från traditionella klassrum.

Flera av trädörrarna specialdesignade av Orresta.