DÖRRNYCKEL
Brandklass
 Brandgastäthetsklass  
Ljudreduktion
Branddörr
Institutionsdörr
Ljuddörr
Pendeldörr
Skjutdörr
Tamburdörr
Massivdörr
O10/48
               
Massivdörr
O21
/48
EI30    Rw 27 dB      
Massivdörr
O24
/48
 EI30,E30  SS-EN 13501-2 kl. Sa, S200 Rw 33 dB      
Massivdörr
O25
/48
EI30 SS-EN 13501-2 kl. Sa, S200 Rw 38 dB      
Massivdörr
O34
EI30 SS-EN 13501-2 kl. Sa, S200 Rw 44 dB      
Massivdörr
O60
EI60 SS-EN 13501-2 kl. Sa, S200 Rw 38 dB      
Massivdörr
O40
EI30 SS-EN 13501-2 kl. Sa, S200 Rw 39 dB    
Pendeldörr
O15
/48
             
Utanpåliggande
skjutdörr
O16
/48
             
Infälld skjutdörr
O17
/48
             

Här kan du ladda hem produktblad på Orrestas trädörrar, glaspartier mm i PDF-format. För att kunna läsa PDF-filerna krävs programmet Acrobat Reader

  
INFORMATION
  pdf_button.pngDOKUMENT
         

Trädörr O10  

Institutionsdörr

  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Pendeldörr O15  
Institutionsdörr
Pendeldörr
  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Utanpåliggande
skjutdörr O16
 
Institutionsdörr
Skjutdörr

  Produktblad»
Byggvarudekl»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Infälld skjutdörr O17  
Institutionsdörr
Skjutdörr

  Produktblad»
Byggvarudekl»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Trädörr O21  

Ljudklass 25dB
Institutionsdörr
Ljuddörr

  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Typgodkännanden»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Trädörr O24  

Brandklass EI30, E30
Ljudklass 30dB
Brandgastäthet Sa, S200
Branddörr
Institutionsdörr
Ljuddörr

  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Typgodkännanden»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Trädörr O25  
Brandklass EI30
Ljudklass 35dB
Brandgastäthet Sa, S200
Branddörr
Institutionsdörr
Ljuddörr
  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Typgodkännanden»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Trädörr O34  
Brandklass EI30
Ljudklass 40dB
Brandgastäthet Sa, S200
Branddörr
Institutionsdörr
Ljuddörr

  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Typgodkännanden»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Trädörr O60  
Brandklass EI60
Brandgastäthet Sa, S200
Branddörr
Institutionsdörr
  Produktblad»
Byggvarudeklaration»
Typgodkännanden»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Tamburdörr O40  
Brandklass EI 30
Ljudklass 35 dB
Brandgastäthet Sa, S200
Branddörr
Ljuddörr
Lägenhetsentrédörr
  Produktblad»
Byggvarudekl»
Typgodkännanden»
Monteringsanvisning»
Skötselbeskrivning»

Skjutglaspartier       Produktblad»

Vårddörr  
 
  Produktblad»

Glaspartier TP       Produktblad»

Glaspartier GP

      Produktblad»

Trä- och stålkarmar       Produktblad»

Dold karm       Ladda ner»

Trösklar       Produktblad»

Kantlister       Produktblad»

Designserie Orrspel       Orrespel»

Glasöppningar       Produktblad»

Sparkskydd       Produktblad»

Byggvarudeklaration       Ladda ner»
Skötselbeskrivning       Ladda ner»