Glaspartier från Orresta är ofta arkitektritade

Ett glasparti är nästan alltid skräddarsytt

Glaspartier och glasväggar i trä till kontor och offentlig miljö är en annan specialitet. De är ofta skräddarsydda och tillverkas efter arkitektens skisser eller ritningar med anpassning till befintliga förhållanden.

Vackra detaljer och flexibla lösningar

Glaspartier skapar både öppenhet och enskildhet samtidigt som man ger struktur åt både lokaler och organisation. Vackra detaljer och flexibla lösningar är utmärkande för glaspartier från Orresta. Något som landets arkitekter tar för givet i samarbetet med oss. 

Ett glasparti efter beställarens önskemål

Vid nyproduktion eller omfattande ombyggnader av kontor eller offentlig miljö där våra glaspartier redan från början är en del av rumsbildningen tillverkar vi oftast glaspartierna direkt efter arkitektens eller beställarens önskemål. Vi ställer då upp med erfarenhet och kunnande och bistår med tillverkningsritningar och praktiska lösningar. Våra standardmoduler kan varieras och kompletteras för dessa behov.

Lång erfarenhet och flexibelt sortiment

Glaspartier öppnar för ljusa rumslösningar och för möjligheten att välja olika glaslösningar och materialval. Orresta har lång erfarenhet av arkitektritade glaspartier i olika utformningar och varierande ytskikt. Glaspartierna tillverkas i ädelträ efter arkitektens eller beställarens önskemål i valfria format, karmdjup och glastjocklek. De kan också levereras som målade i valfri kulör. Orrestas partier kan monteras i kombination med trädörrar. Slutresultatet är vackra rum i rummet i t ex kontor och annan offentlig miljö.