Om Orresta dörr

Om Orresta Dörr

Orresta Dörr i Kärsta utanför Västerås är anrikt företag som grundades av Asea-ingenjören John Larsson redan 1919. Orresta har skapat sig ett finslipat gott rykte bland landets arkitekter genom att gå vid sidan av standardlösningarna – både i små och stora dörrserier – utan att fördyra projekten orimligt.

Kompletterar Daloc sortiment med exklusiva trädörrar

I augusti 2003 förvärvar Daloc den anrika dörrtillverkaren Orresta Dörr AB. Orresta kompletterar Dalocs befintliga trädörrssortiment med exklusiva trädörrar, karmar av ädelträ och kundanpassade glaspartier, som Daloc-koncernens premium brand när det gäller trädörrar. Fabriken med ca 30 anställda ligger strax utanför Västerås. Orresta är en medelstor dörrtillverkare, vilket ger en god flexibilitet vid specialtillverkning. Samtidigt som det finns tillräckliga resurser för större uppdrag.

Erbjuda designade trädörrar utan att fördyra för mycket

Ambitionen är att ge arkitekter och inredare möjlighet att ta steget utanför standardlösningens ram utan att fördyra ett projekt intill omöjlighet. Specialtillverkningen är idag lika omfattande som standard och dessutom i ständig utveckling.

Stor samlad erfarenhet och kompetens

Att tillhöra en större koncern ger trygghet och fördelar som en mellanstor tillverkare annars inte skulle ha på egen hand. Inom Daloc-koncernen finns en samlad erfarenhet av produktutveckling, produktionsteknik, marknadsföring och certifieringar som är unik i dörrbranschen. Det känns tryggt att ha i ryggen när kraven och konkurrensen hela tiden ökar från omvärlden.

Kvalitetspolicy

Vi ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter leverans av produkter med rätt kvalitet, personal med rätt kompetens och ett högt servicetänkande i alla led.
Varje levererad order ska vara en rekommendation till en ny order. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Dalockoncernens produkter och tjänster ska motsvara aktuella kundkrav avseende funktion och miljö. Utformning och metoder väljs så att Daloc medverkar till ett starkt och ekologiskt uthålligt samhälle. Verksamheten bedrivs på ett sätt så att naturresurserna långsiktigt inte ska påverkas negativt. Vi arbetar ständigt för att optimera vår energiförbrukning och minimera vårt avfall. Vi håller minst lagars och förordningars krav på vår inverkan i fysisk och psykisk miljö, internt och externt. Vi tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, underleverantörer, kunder eller på annat sätt påverkas av företaget. Vi väljer lokala och regionala aktörer i leverantörskedjan, både avseende produkter och tjänster när möjlighet finns. Vi ställer krav på våra leverantörers uppförande genom vår obligatoriska uppförandekod (CoC). 
Våra finansiella resurser sköts med fokus på långsiktighet, så att företagets framtid säkras på bästa sätt och att vi kan leva upp till våra ägares avkastningskrav. Ständig förbättring är vårt arbetssätt.